Structuur in nieuwbouw, renovatie of onderhoud van scholen

Elk schoolgebouw heeft een eigen karakter en een eigen uitstraling die aansluit bij het soort onderwijs dat op de school wordt gegeven. Elke situatie vraagt dus om een specifieke benadering. Daarbij is het vooral belangrijk om te weten wat de wensen en verlangens van de gebruikers zijn. Tegelijk is het realiseren van een veilige, gezonde en efficiënte school, waar scholieren en leerkrachten optimaal kunnen functioneren, een veelomvattend proces. De visie op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen, de ambitie ten aanzien van onderwijskundige veranderingen en de plaats in de omgeving – én in de samenleving – vormen de basis van dit proces.

'Functionele zaken als licht en ventilatie spelen een vitale rol'

Huisvesting voor onderwijsinstellingen is een verhaal apart. Niet alleen met betrekking tot de buitenkant, maar ook voor wat betreft de binnenkant. Afgezien van esthetische of decoratieve overwegingen spelen functionele zaken als licht en ventilatie een vitale rol. Zo heeft de soort en kleur verlichting invloed op het concentratievermogen van leerlingen. De noodzaak van voldoende frisse lucht hoeft verder geen betoog. Adviespalet draagt op elk vlak van het nieuwbouw-, renovatie- of onderhoudsproces actuele kennis en ervaring aan om uw schoolgebouw zowel efficiënt als effectief vorm te geven en in te richten.

Compleet 'product'

Binnen Adviespalet werken diverse professionals die u bij de verschillende stappen en keuzes ondersteunen. De leden van Adviespalet dragen bij aan een compleet ‘product’ van A tot Z. Behoefte aan een nieuw schoolgebouw op maat, creatieve en doelmatige renovatie van het bestaande onderkomen of een doordacht MJOP? Neem dan contact op met Adviespalet.