Kostenraming

“Duidelijkheid in bouwkosten is van essentieel belang om een project te laten slagen. Om het traject goed te kunnen bewandelen is het opstellen van een raming of haalbaarheidsstudie een 1e stap voor een opdrachtgever of architect. Aansluitend kan er aan de hand van tekeningen en/of bestek een gespecificeerde- of directiebegroting worden gemaakt. Het aanbieden van alternatieve bouwmethodieken en/of materialen is van groot belang een opdrachtgever inzicht te geven in de mogelijkheden van zijn of haar project. Als kostendeskundige ga ik tot het uiterste om een project haalbaar te maken. Het bewaken van de kosten en het beoordelen van meer- en minderwerk tijdens de bouwfase geeft de opdrachtgever constant inzicht in zijn huishoudboekje. Alle calculaties / begrotingen worden uitgevoerd in IBIS-Trad.”