Daglichttoetreding

“Daglicht is een onmisbaar basisonderdeel van ieder ontwerp. Daglicht is niet alleen essentieel voor de leefbaarheid van de ruimte, maar ook voor de gemoedstoestand van de mens. Daglicht draagt in belangrijke mate bij aan orientatie en herkenning in het gebouw. Mensen moeten zich prettig voelen in hun eigen omgeving. Alleen dat al maakt het belangrijk om de verschillende ruimten in een woning of bedrijfsgebouw vanuit de invalshoeken van de zon optimaal te positioneren. Bovendien worden vanuit het Bouwbesluit minimumeisen gesteld aan de daglichttoetreding van verblijfsruimten. Daarnaast stelt het Bouwbesluit ook eisen aan het binnenkomende zonlicht. Bij het afstemmen daarvan houd Adviespalet dan ook maximaal rekening met de beleving van de gebruikers, waardoor ze graag in de betreffende ruimten verblijven.”