Akoestiek



Akoestiek 

“Akoestiek is in constructies veelomvattend. Denk aan het beheersen van bouwlawaai en de uitstoot van geluid uit het gebouw naar de omgeving, maar ook aan het weren van omgevingsgeluiden door vliegtuigen, spoor- en wegverkeer en omliggende bedrijven, in samenhang met de ventilatie. Daarnaast speelt de lucht- en contactgeluidisolatie tussen de verschillende ruimten een rol, waarbij diverse factoren aan bod komen om die te optimaliseren. Bovendien komt bij Adviespalet de akoestische kwaliteit van de ruimten zelf aan de orde. Het samenstel van maatregelen zorgt voor maximale akoestische eigenschappen van een constructie.”