Constructie

“Een aanzienlijk deel van het bouwbudget wordt besteed aan de constructie. Dat is helemaal niet vreemd, want de constructie van een gebouw bepaalt de draagkracht en heeft ook nog eens een structureel karakter. Het bepalen van de juiste nieuwe constructie (of het aanpassen van een bestaande constructie) is mede daarom een langdurig proces en een aaneenschakeling van keuzemomenten. Omdat Adviespalet het volledige constructieproces vanuit verschillende invalshoeken beziet, is de opdrachtgever verzekerd van optimaal advies. Dat geldt ook voor geluidisolatie en bouwfysica, waarbij vooraf het nodige wordt afgestemd, zodat de constructie geen problemen oplevert met betrekking  tot de benodigde isolatiekwaliteit van geluid en warmte. De uiteindelijke constructeur is een externe partij.”