Brandveiligheid

De overheid legt de verantwoording voor de brandveiligheid van een gebouw volledig neer bij de gebruikers. Door het ontbreken van advies, controle en handhaving kunnen gebruikers de indruk krijgen dat brandveiligheidsmaatregelen niet langer meer vereist zijn. De overheid heeft de regels echter niet versoepeld. Brandveiligheidsmaatregelen zijn wel degelijk bij wet geregeld. Dus is het van wezenlijk belang om risico´s voor de eigenaren en gebruikers te minimaliseren, ook op zakelijk gebied. Bij brand wordt niet alleen de persoonlijke veiligheid bedreigd, maar de bedrijfscontinuïteit wordt ook ingrijpend verstoord. In bijna alle gevallen leidt een brand zelfs tot een zakelijk faillissement. Dat maakt het extra belangrijk om een beginnende brand zo snel mogelijk te detecteren en met behulp van de juiste apparatuur te stoppen. Vroegtijdige detectie biedt daarnaast de mogelijkheid om mensen tijdig te waarschuwen zodat zij in veiligheid kunnen worden gebracht. Daarvoor zijn adequate alarmeringen en veilige vluchtwegen nodig. Adviespalet voorziet zowel in advies met betrekking tot de juiste apparatuur als in advies met betrekking tot alarmering en noodscenario’s (inclusief veilige vluchtwegen) bij brand.  ‘You think safety is expensive? Try ignorance…”