BouwdocumentenBouwdocumenten

Bouwdocumenten

“De bouwdocumenten zijn een belangrijk onderdeel, zo niet het belangrijkste onderdeel, van het bouwproces. Daarin worden alle aspecten die met de bouw van een object te maken hebben nauwkeurig beschreven. Dat gaat veel verder dan een heldere formulering van de contractvoorwaarden. Denk aan een Programma van Eisen (PvE), een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) of het compleet begeleiden van het project, waarbij het opstellen van een (Stabu) Bestek of een Technische Omschrijving de leidraad is voor het uit te voeren werk. Of denk aan verslaglegging van bouwbesprekingen en -vergaderingen, waarbij Adviespalet optreedt als secondant van de opdrachtgever. Ook (brand)veiligheidsvoorzieningen komen het best tot hun recht wanneer deze in de bouwdocumenten zijn opgenomen. Dat biedt de meeste kans op verregaande systeemintegratie en kostenbesparing. Met een PvE en/of een bestek kan dit perfect worden vastgelegd en uitgevoerd.  Tegenwoordig  kan Adviespalet uw project in de BIM methodiek  aanleveren.”