Duurzaamheid

“Leuk of niet, we leven tegenwoordig in een consumptie- en wegwerpmaatschappij. Dat maakt het noodzakelijk om doordacht en toekomstgericht met processen en materialen bezig te zijn. Alleen moeten daarvoor eerst de waarden en uitgangspunten worden geformuleerd. Het is belangrijk om de juiste beslissingen weloverwogen te nemen. Dat proces is bij iedere opdrachtgever weer anders, ook omdat esthetische overwegingen per persoon verschillen. Het Bouwbesluit stelt daarnaast minimale eisen die helaas door veel mensen als doel worden gezien. Adviespalet denkt daar anders over en doet haar uiterste best om de opdrachtgever een evenwichtig product te adviseren, waarbij de gebruikerswensen uiteraard voorop staan. Slim bouwen en installeren zijn voor ons de voorwaarden om duurzame gebouwen te ontwerpen waarin eenieder zich prettig en behaaglijk voelt.”.